До Негово Светейшество

Папа Йоан Павел II

Ваше Светейшество,

С дълбоко уважение се обръщам към Вас. Аз съм български художник. От юни 2003г. рисувам с голямо усърдие една картина, посветена на Вашата среща в затвора с Мехмед Али Агджа– човекът, който стреля срещу Вас на площад Свети Петър през 1981г. Аз, както всички около мен, както целият свят, бяхме потресени от това злодейско посегателство върху Вашия живот.

Конкретен повод за картината стана експресията на едно случайно видяно човешко лице, в което съзрях изражението на скръб и покаяние. Това лице по неведом начин ме провокира да си представя и осмисля отново срещата Ви с Агджа през 1983г. Това ме накара да проумея, че Вашата прошка е предизвикала покаянието у другия и е превърнала срещата между двама човека – божия наместник и убиеца - във велико събитие. Всъщност като художник аз съм убеден, че няма думи, които да могат да оценят и увековечат този изключителен жест.

Затова се заех с моята картина с голям респект и вдъхновение.

Историята ни е оставила няколко знаменити портрети: на папа Инокентий X от Веласкес, на папа Юлий II от Рафаел, на Павел III от Тициан, но те остават образци на голямото портретно изкуство, докато Вашата необикновена постъпка - ПРОШКАТА, която дадохте на Агджа, не може да се вмести в рамките на официалния портрет. Затова аз потърсих форма, в която да се въплътят категориите на прошката и покаянието. Много бих искал да съм успял в трудната си задача – психологически да характеризирам Вашия образ, носещ прошка, светлина и благослов и образа на Агджа – обременен от съзнанието за своята вина, осенен от Вашата християнска доброта и просветлен от Вашата прошка.

 

 
Папата и Агджа                                                                                           м.б., платно, 100/95, 2004
 

КАКВА СРЕЩА! Две религии, враждуващи в световен мащаб, се срещат в личен човешки план, за да олицетворят най-големия триумф на любовта.

КАКЪВ ПРИМЕР! На безумното политическо и религиозно противопоставяне, на войните, тероризма, смъртта и разрушението, се противопоставя простия човешки жест на прошката и любовта.

Поднасям на Вашето благосклонно внимание резултата от моите творчески усилия - картината “ПАПАТА И АГДЖА”.
 

С голямо уважение

20.02.2005                                                                      Румен Гашаров

 
на английски език     на италиански език

home