Разпятие, 1973, пластика от тесто, оцветители

     
05.10. 1999г.

 

 

(...) Много определения са давани за него - "наивист", "примитивист" или "борец срещу кича" - всичките еднакво неточни. Защото Румен Гашаров използва наивизма като похват, за да изрази градската безвкусица, но не за да я отрече и унизи, а за да ни намигне и от нея да изгради наистина професионално изкуство. За художника колизията между елитарното изкуство и фолка ражда енергия, която той се опитва да улови и пресъздаде.

 

Стефан Джамбазов,   

журналист     

 

 

home

                                                              back       next

публикации