Мона Лиза, 1980, ковьор, 65/55

 
  12.10.1999г.
            

РИСУВАЙКИ КОВЬОРЧЕТА, ГАШАРОВ НАЧЕНА БЪЛГАРСКИЯ ПОПАРТ

(...) Голямата му изложба в зала "Райко Алексиев" поставя въпроса за мястото на този ярък художник в историята на българското изкуство от най-ново време. Той обиграва градския фолклор в неговата битова конкретност и баналност. Замаскиран зад някаква уж игра с кича или наивизма, Гашаров всъщност създава един дълбоко вкоренен в българската реалност вариант на попарта. Травестното срещане на "ниско" с "високо", докосването на една знакова система с друга при него има евристичен характер. Всъщност Гашаров не толкова скъсва с нормативността, колкото дава един друг прочит на реалността - има един друг свят, леко прикрит, но не по-малко богат от официалния.
 

Руен Руенов, изкуствовед    

 

 

home

                                                         back       next

публикации